Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności

doktoraty

Uchwały Senatu UŚ regulujące tryb postępowania w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, a także zasad ustalania opłat za postępowania eksternistyczne.


nauki humanistyczne | nauki inżynieryjno-techniczne | nauki społeczne | nauki ścisłe i przyrodnicze | nauki teologiczne | sztuka
 • temat rozprawy: Osoba z niepełnosprawnością w strategiach gminnych – analiza zapisów w perspektywie inkluzji
  termin:
 • temat rozprawy: Percepcja słuchowa dzieci siedmioletnich a uczestnictwo w rytmice w klasie pierwszej szkoły podstawowej
  termin:
 • temat rozprawy: Analiza zmian w strukturze i ultrastrukturze komórek nabłonka jelita środkowego słodkowodnej krewetki, Neocaridina davidi (Crustacea, Malacostraca) wywołanych obecnością niklu w środowisku życia
  termin:
 • temat rozprawy: Przemiany roślinności holoceńskiej na podstawie badań palinologicznych wybranych stanowisk Kotliny Oświęcimskiej
  termin:
 • temat rozprawy: Teatry niezbędne. Działalność amatorskich zespołów teatralnych na Górnym Śląsku po transformacji ustrojowej
  termin:
 • temat rozprawy: Aktywność fizyczna kobiet w dyscyplinie piłki nożnej i jej uwarunkowania w opiniach zawodniczek, trenerów i kibiców. Studium socjopedagogiczne
  termin:
 • temat rozprawy: Odbiór społeczny zaprojektowanych praktyk dyskursywnych. Przypadek policyjnej kampanii "Nie reagujesz - akceptujesz"
  termin:
 • temat rozprawy: Zastosowanie metody dendrochronologicznej do wykrywania aktywnych stoków osuwiskowych oraz opracowania map zagrożenia osuwiskowego
  termin:
 • temat rozprawy: Metoda cienkiej warstwy w rentgenowskiej analizie fluorescencyjnej wybranych materiałów przemysłu metali nieżelaznych
  termin:
 • temat rozprawy: Ocena jakości danych z amatorskich stacji meteorologicznych oraz możliwości ich włączenia do systemu pomiarowo-obserwacyjnego Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej (PSHM)
  termin:
 • temat rozprawy: Aktywizacja słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku jako przykład realizacji potrzeb seniorów w perspektywie współczesności (konfrontacje polsko-czeskie)
  termin:
 • temat rozprawy: Kompetencja narracyjna u dorosłych osób z mózgowym porażeniem dziecięcym
  termin:
 • temat rozprawy: Functioning of Svalbard glacier drainage systems from in-situ data, remote sensing, and models
  termin:
 • temat rozprawy: Opracowanie oraz implementacja systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach środowiskowych dedykowanego użytkownikom oraz administratorom publicznych ośrodków rekreacyjno-sportowych
  termin:
 • temat rozprawy: The Liquid-Liquid Phase Transition in Ionic Liquids at Ambient and Elevated Pressure
  termin:
 • temat rozprawy: Wpływ deformacji powierzchni powstałych w wyniku działalności górnictwa węgla kamiennego na wartość gruntów przeznaczonych pod zabudowę na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
  termin:
 • temat rozprawy: Badania morfometryczne systemów korzeniowych wybranych roślin użytkowych rosnących w ośrodkach charakteryzujących się różnymi właściwościami fizycznymi
  termin:
 • temat rozprawy: Deutschsprachiges Arbeiterdrama der Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert in Preußen und Österreich-Ungarn. Formen – Kontexte – Wirkung
  termin:
 • temat rozprawy: Wody lecznicze węglanowej serii paleozoiku bloku Cieszyna w rejonie Ustronia
  termin:
 • temat rozprawy: Polityczna poprawność a nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
  termin:
Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2024 - All Rights Reserved