Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności

doktoraty

Uchwały Senatu UŚ regulujące tryb postępowania w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, a także zasad ustalania opłat za postępowania eksternistyczne.


nauki humanistyczne | nauki inżynieryjno-techniczne | nauki społeczne | nauki ścisłe i przyrodnicze | nauki teologiczne | sztuka
 • temat rozprawy: Zmiany w strukturze i ultrastrukturze komórek jelita środkowego i ciała tłuszczowego dwuparca Telodeinopus Aoutii (Myriapoda, Diplopoda) pod wpływem diety wzbogaconej w gluten
  termin:
 • temat rozprawy: Cierpienie w kontekście wychowania. Analiza zagadnienia na przykładzie doświadczeń rodziców dzieci z niepełnosprawnością
  termin:
 • temat rozprawy: Scientists in H.G. Wells's Ficton: an Ecocritical Perspective
  termin:
 • temat rozprawy: Rola sekwencji w fotografii. Aneks do dzieła pod tytułem Różnorodność nieograniczona
  termin:
 • temat rozprawy: Spotkanie z człowiekiem jako warunek doświadczenia siebie
  termin:
 • temat rozprawy: Ekranowe metamorfozy bohatera historycznego w zmiennych kontekstach estetycznych i politycznych w polskim filmie fabularnym, serialu, teatrze telewizji i dokumencie na przykładzie postaci Józefa Piłsudskiego (lata 1918–2021)
  termin:
 • temat rozprawy: Wybrane nanotechnologie dla syntezy nowych terapeutyków o znaczeniu przeciwnowotworowym
  termin:
 • temat rozprawy: Dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi. Kontekst osobowościowy, rodzinny i edukacyjny
  termin:
 • temat rozprawy: Czynniki efektywności instytucji pomocy społecznej w realizowaniu jej celów w opiniach terenowych pracowników socjalnych oraz ich przełożonych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Przypadek placówek powiatu grodzkiego Siemianowice Śląskie
  termin:
 • temat rozprawy: Pozorny zmierzch paradygmatu: romantyczne i antyromantyczne motywy w cyklu o Wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego
  termin:
 • temat rozprawy: Wykorzystanie termowizji i planimetrii w ocenie efektów tlenoterapii hiperbarycznej oraz Oxybarii-S w leczeniu trudno-gojących się ran podudzi
  termin:
 • temat rozprawy: Teoria i praktyka prowokacji politycznej w Internecie
  termin:
 • temat rozprawy: Znaczenie ewaluacji w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na tle działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej województwa śląskiego
  termin:
 • temat rozprawy: Bariery w pozyskiwaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020 przez organizacje trzeciego sektora i ich wpływ na kształtowanie się lokalnej polityki społecznej - na przykładzie wybranych miast województwa śląskiego.
  termin:
 • temat rozprawy: Nowa Ewa? Obrazy biblijnej Ewy w wybranych dyskursach historycznych, teologicznych i literackich
  termin:
 • temat rozprawy: "Lud ukraiński" Antoniego Marcinkowskiego. Słowiańszczyzna - ludowość - naród
  termin:
 • temat rozprawy: Kultura włoskiej prowincji w polskich narracjach literackich
  termin:
 • temat rozprawy: Wpływ jonów samaru i prazeodymu na właściwości ceramiki BaBi2Nb2O9
  termin:
 • temat rozprawy: Kreowanie, rozwój i stabilizacja marek terytorialnych polskich województw samorządowych w latach 1999-2014 (16)
  termin:
 • temat rozprawy: Zastosowanie termografii jako metody wspomagającej monitorowanie organizmu w czasie wysiłku sportowego u profesjonalnych sportowców
  termin:
Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2024 - All Rights Reserved