Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności

 • temat rozprawy: Charakter prawny instytucji zarządcy sukcesyjnego
  termin:
 • temat rozprawy: Ochrona indywidualnego gospodarstwa rolnego w postępowaniu restrukturyzacyjnym
  termin:
 • temat rozprawy: Arctic Indigenous Peoples' Cultural Rights and Climate Change
  termin:
 • temat rozprawy: Rytmikoterapia według metody Emila Jaques – Dalcroze’a w procesie psychoruchowego usprawniania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
  termin:
 • temat rozprawy: Zdolność hedoniczna, przekonania na temat seksualności I satysfakcja odczuwana w relacji jako wyznaczniki funkcjonowania kobiet w sferze seksualnej
  termin:
 • temat rozprawy: Przyczyny odmowy wypłaty odszkodowania w ubezpieczeniu mienia
  termin:
 • temat rozprawy: Umowa o audyt zewnętrzny w polskim prawie cywilnym
  termin:
 • temat rozprawy: Wyznaczniki satysfakcji z życia rodzinnego i odczuwany stres rodzicielski w grupie matek wychowujących dziecko ze spektrum autyzmu w wieku od 2 do 7 lat
  termin:
 • temat rozprawy: Osoba z zaburzeniami psychicznymi w polskim procesie karnym
  termin:
 • temat rozprawy: Klauzule niepodlegania karze w polskim prawie karnym
  termin:
 • temat rozprawy: Tożsamość oporu na przykładzie ruchu antyglobalistów
  termin:
 • temat rozprawy: Świadomość krajobrazu wśród turystów eksplorujących Tatry Polskie
  termin:
 • temat rozprawy: Pojęcie renomy znaku towarowego w prawie unijnym oraz polskim
  termin:
 • temat rozprawy: Przemiany i wyzwania dziennikarstwa w dobie infodemii. Perspektywa socjologiczna
  termin:
 • temat rozprawy: Środki publiczne jako źródło finansowania partii politycznych
  termin:
 • temat rozprawy: Wizerunek publiczny pracowników socjalnych - rola mediów w kształtowaniu obrazu profesji
  termin:
 • temat rozprawy: Wnioskodawca w postępowaniu wieczystoksięgowym
  termin:
 • temat rozprawy: Zadośćuczynienie pieniężne dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych – kryteria ustalania odpowiedniej sumy
  termin:
 • temat rozprawy: Crowdfunding inwestycyjny w Polsce na tle prawa Unii Europejskiej
  termin:
 • temat rozprawy: Doskonalenie zawodowe nauczycieli a zmiany edukacyjne w polskim systemie oświaty wprowadzone reformą 1 września 2017 roku
  termin:
 • temat rozprawy: Zakres zdolności odróżniającej znaku towarowego na tle porównawczym prawa Unii Europejskiej i prawa Stanów Zjednoczonych
  termin:
 • temat rozprawy: Ekspresja plastyczna jako środek wyrażania emocji przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodszym wieku szkolnym
  termin:
 • temat rozprawy: Lokalny system wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Perspektywa edukacyjno-rehabilitacyjna
  termin:
 • temat rozprawy: Improwizacja muzyczna, wyobraźnia słuchowa i elementy synestezyjne w aktualizacji potencjalności twórczej ucznia i jego kompetencji emocjonalnych
  termin:
 • temat rozprawy: Cyfryzacja telewizji naziemnej w polsce w rządowej polityce medialnej
  termin:
Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2024 - All Rights Reserved