Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności

 • temat rozprawy: Modelowanie 3D protez twarzoczaszki dedykowanych dla leczenia rozległych ubytków twarzy w obrębie oczodołu i nosa systemem Cochlear Vistafix® 3
  termin:
 • temat rozprawy: Nowatorska metoda optymalizacji transmisji danych dla ubieralnych systemów akwizycji ruchu
  termin:
 • temat rozprawy: Anodowe wytwarzanie i biofunkcjonalność warstw nanorurek tlenkowych na stopie Ti13Nb13Zr
  termin:
 • temat rozprawy: Nanokrystaliczne stopy NiTi wytworzone przez walcowanie na zimno w stanie martenzytycznym
  termin:
 • temat rozprawy: Wytwarzanie i właściwości ceramiki multiferroicznej Bi7Fe3Ti3O21 modyfikowanej jonami homo- i heterowalencyjnym
  termin:
 • temat rozprawy: Synteza oraz charakterystyka modyfikowanych biomateriałów polimerowych w medycynie regeneracyjnej
  termin:
 • temat rozprawy: Porowate materiały na bazie tytanu do potencjalnego zastosowania w medycynie
  termin:
 • temat rozprawy: Hybrydowe powłoki fosforanowo-polimerowe na implantach tytanowych do zastosowań w stomatologii
  termin:
 • temat rozprawy: Modyfikacja materiałów tapicerskich w rozwiązaniach inżynierskich pokryć foteli samochodowych
  termin:
 • temat rozprawy: Rozwiązania techniczne struktur materiałów odzieżowych z apreturą biobójczą
  termin:
 • temat rozprawy: Algorytmy memetyczne w kryptoanalizie różnicowej symetrycznych szyfrów blokowych
  termin:
 • temat rozprawy: Wpływ jonów samaru i prazeodymu na właściwości ceramiki BaBi2Nb2O9
  termin:
 • temat rozprawy: Multifunkcjonalne powłoki ceramiczne wytworzone na β-stopie tytanu do zastosowań medycznych otrzymywane metodą PS-PVD
  termin:
 • temat rozprawy: Struktura i właściwości magnetycznych stopów z pamięcią kształtu Ni-Co-Mn-In wytwarzanych w technologii metalurgii proszków oraz topienia łukowego
  termin:
 • temat rozprawy: Zwilżalność warstw Al2O3 kształtowanych do zastosowań tribologicznych
  termin:
 • temat rozprawy: Usprawnienie algorytmu Poszukiwania Harmonii w celu rozwiązywania wybranych wariacji problemu komiwojażera
  termin:
 • temat rozprawy: Zastosowanie modelowania metodą elementów skończonych do optymalizacji właściwości klamer do osteosyntezy
  termin:
 • temat rozprawy: Wpływ warunków technologicznych na właściwości tytanianu sodowo-bizmutowego Na0,5Bi0,5TiO3
  termin:
 • temat rozprawy: „Właściwości roztworów stałych na bazie niobianu sodowo-potasowego Na0.5K0.5(Nb1-xSbx)O3 i Na0.5K0.5(Nb1-xSbx)O3+0.5% mol MnO2”
  termin:
 • temat rozprawy: Kinetics of Ring-Opening Polymerization of Lactones and Epoxides at various thermodynamic conditions
  termin:
Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2024 - All Rights Reserved