Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności

doktoraty

Uchwały Senatu UŚ regulujące tryb postępowania w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, a także zasad ustalania opłat za postępowania eksternistyczne.


nauki humanistyczne | nauki inżynieryjno-techniczne | nauki społeczne | nauki ścisłe i przyrodnicze | nauki teologiczne | sztuka
 • temat rozprawy: Ewokacja archetypów
  termin:
 • temat rozprawy: Uwarunkowania występowania mszaków epifitycznych w centralnej części konurbacji katowickiej
  termin:
 • temat rozprawy: Zakaz dyskryminacji ze względu na religię w zatrudnieniu pracowniczym i niepracowniczym
  termin:
 • temat rozprawy: In quest of doubly charged Higgs bosons at law and high energies
  termin:
 • temat rozprawy: Napełnianie bioagregatów fosfolipidowych substancjami polarnymi i niepolarnymi – symulacje komputerowe
  termin:
 • temat rozprawy: Izomeryzacja związków allilowych katalizowana przez układ eter koronowy - zasada
  termin:
 • temat rozprawy: Kolaże wspomnień
  termin:
 • temat rozprawy: Obrońcy Republiki. Ochotnicy z Górnego Śląska w wojnie domowej w Hiszpanii
  termin:
 • temat rozprawy: Tendencje nominacyjne w bułgarskiej i słowackiej terminologii okulistycznej w ujęciu konfrontatywnym
  termin:
 • temat rozprawy: Wychowanie socjalistyczne w NRD na przykładzie wybranych czasopism dla dzieci i młodzieży
  termin:
 • temat rozprawy: Zastosowanie metod teledetekcyjnych i naziemnych do wykrywania zasięgu stref glacjalnych lodowców
  termin:
 • temat rozprawy: Wychowanie w wartościach i do wartości dzieci w wieku przedszkolnym
  termin:
 • temat rozprawy: Natural language processing and communication models in chosen crisis situations
  termin:
 • temat rozprawy: Porowate materiały na bazie tytanu do potencjalnego zastosowania w medycynie
  termin:
 • temat rozprawy: Approches based on the theory of thermodynamic fluctuations and molecular dynamics for predicting properties of molecular and ionic liquids under high pressures
  termin:
 • temat rozprawy: Psychologiczne uwarunkowania doświadczania i internalizowania transfobii przez osoby transpłciowe
  termin:
 • temat rozprawy: Symetryczne i niesymetryczne pochodne N-alkilofenotiazyny - synteza oraz badanie ich właściwości fotofizycznych
  termin:
 • temat rozprawy: Synteza szeregu pochodnych ftalowych i analiza ich profilu aktywności biologicznej
  termin:
 • temat rozprawy: Publicznoprawne instrumenty strategicznego wykorzystania zamówień publicznych
  termin:
 • temat rozprawy: System nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych
  termin:
Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2023 - All Rights Reserved