Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności

mgr Daniel Lach

promotor: prof. dr hab. inż. Jarosław Polański
Obrona doktorska odbędzie się  w Instytucie Chemii  w sali nr 73, przy ul. Szkolnej 9 w Katowicach.

dyscyplina
temat rozprawy
Projektowanie i synteza nowych nanomateriałów jako układów katalitycznych dla reakcji metanowania ditlenku węgla i selektywnej katalitycznej redukcji tlenków azotu
rozprawa doktorska
praca doktorska (13.98 MB)
streszczenie albo opis
termin
Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2024 - All Rights Reserved