Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności

doktoraty

Uchwały Senatu UŚ regulujące tryb postępowania w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, a także zasad ustalania opłat za postępowania eksternistyczne.


nauki humanistyczne | nauki inżynieryjno-techniczne | nauki społeczne | nauki ścisłe i przyrodnicze | nauki teologiczne | sztuka
 • temat rozprawy: Approches based on the theory of thermodynamic fluctuations and molecular dynamics for predicting properties of molecular and ionic liquids under high pressures
  termin:
 • temat rozprawy: Psychologiczne uwarunkowania doświadczania i internalizowania transfobii przez osoby transpłciowe
  termin:
 • temat rozprawy: Symetryczne i niesymetryczne pochodne N-alkilofenotiazyny - synteza oraz badanie ich właściwości fotofizycznych
  termin:
 • temat rozprawy: Synteza szeregu pochodnych ftalowych i analiza ich profilu aktywności biologicznej
  termin:
 • temat rozprawy: Publicznoprawne instrumenty strategicznego wykorzystania zamówień publicznych
  termin:
 • temat rozprawy: System nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych
  termin:
 • temat rozprawy: Problematic Internet Use - causes, picture of the phenomenon, and its prevention. Interdisciplinary approach
  termin:
 • temat rozprawy: Internetowa komunikacja polityczna w Polsce w kontekście agendy tematów i jej twórców
  termin:
 • temat rozprawy: Wpływ modyfikacji strukturalnych liganda 2,2':6',2"-terpirydynowegona właściwości optyczne, elektrochemiczne i termiczne karbonylowych związków renu(I)
  termin:
 • temat rozprawy: Zajęcia plastyczne jako działania pedagogiczno-terapeutyczne w pracy z dziećmi odrzuconymi rówieśniczo
  termin:
 • temat rozprawy: Rekonstrukcja materii – matryca w procesie rozpadu
  termin:
 • temat rozprawy: Jak sprzedać koniec świata?
  termin:
 • temat rozprawy: Mundus huius temporis jako locus theologicus w pismach Josepha Ratzingera/Benedykta XVI
  termin:
 • temat rozprawy: Autorskie prawa osobiste twórcy utworu architektonicznego
  termin:
 • temat rozprawy: Application of machine learning algorithms to statistical physics and biophysics
  termin:
 • temat rozprawy: Uogólnienia nierówności Hadamarda oraz twierdzeń Frobeniusa i Dieudonn´e
  termin:
 • temat rozprawy: Rola klastrów w rozwoju województwa śląskiego w oparciu o doświadczenia polskie i zagraniczne
  termin:
 • temat rozprawy: Literatura w kręgu Oneironu. Interakcje i nawiązania
  termin:
 • temat rozprawy: Termiczna ocena efektów brachyterapii i terapii fotodynamicznej w leczeniu raka podstawnokomórkowego skóry
  termin:
 • temat rozprawy: Badanie aktywności antyproliferacyjnej oraz mechanizmów działania pochodnych chinoliny w celu potencjalnego zastosowania w terapii przeciwnowotworowej
  termin:
Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2024 - All Rights Reserved