Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności

doktoraty

Uchwały Senatu UŚ regulujące tryb postępowania w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, a także zasad ustalania opłat za postępowania eksternistyczne.


nauki humanistyczne | nauki inżynieryjno-techniczne | nauki społeczne | nauki ścisłe i przyrodnicze | nauki teologiczne | sztuka
 • temat rozprawy: Wnioskodawca w postępowaniu wieczystoksięgowym
  termin:
 • temat rozprawy: Zadośćuczynienie pieniężne dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych – kryteria ustalania odpowiedniej sumy
  termin:
 • temat rozprawy: Crowdfunding inwestycyjny w Polsce na tle prawa Unii Europejskiej
  termin:
 • temat rozprawy: Doskonalenie zawodowe nauczycieli a zmiany edukacyjne w polskim systemie oświaty wprowadzone reformą 1 września 2017 roku
  termin:
 • temat rozprawy: Nowe radio, a w nim Cicho, cichutko
  termin:
 • temat rozprawy: Mikrologia jako idea interpretacji tekstu w szkole
  termin:
 • temat rozprawy: Adaptacja metod badań jakościowych przestrzeni urbanistycznej na potrzeby przywracania funkcji użytkowych obszarom po eksploatacji
  termin:
 • temat rozprawy: Zakres zdolności odróżniającej znaku towarowego na tle porównawczym prawa Unii Europejskiej i prawa Stanów Zjednoczonych
  termin:
 • temat rozprawy: Nowatorska metoda optymalizacji transmisji danych dla ubieralnych systemów akwizycji ruchu
  termin:
 • temat rozprawy: Recepcja twórczości Czesława Miłosza w Chinach
  termin:
 • temat rozprawy: Ekspresja plastyczna jako środek wyrażania emocji przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodszym wieku szkolnym
  termin:
 • temat rozprawy: Zaburzenia realizacji fonemów spółgłoskowych języka polskiego a wybrane przetrwałe odruchy pierwotne u dzieci wieku 5-7 lat
  termin:
 • temat rozprawy: Przypisywany Janowi z Janduno komentarz Fernanda Hiszpana do De substantia orbis Awerroesa. Edycja krytyczna opatrzona wstępem i komentarzami historyczno-filozoficznymi
  termin:
 • temat rozprawy: Lokalny system wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Perspektywa edukacyjno-rehabilitacyjna
  termin:
 • temat rozprawy: Improwizacja muzyczna, wyobraźnia słuchowa i elementy synestezyjne w aktualizacji potencjalności twórczej ucznia i jego kompetencji emocjonalnych
  termin:
 • temat rozprawy: Cyfryzacja telewizji naziemnej w polsce w rządowej polityce medialnej
  termin:
 • temat rozprawy: Zielone zamówienia publiczne jako skuteczny instrument w walce ze zmianami klimatycznymi
  termin:
 • temat rozprawy: SYMBOLIC COMPUTATION ON A NEW CLASS OF FUNCTIONAL EQUATIONS
  termin:
 • temat rozprawy: Status prawny organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego
  termin:
 • temat rozprawy: Ekspresje tańczącego ciała w amerykańskim musicalu filmowym ery klasycznej. Aktor – taniec – kinowe uniwersum
  termin:
Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2024 - All Rights Reserved