Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności

Serwis BIP

1. Informacje Ogólne

 1. Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu Śląskiego (zwany dalej BIP) jest elektroniczną platformą informacyjną udostępnioną w sieci Internet, stworzoną zgodnie z wymogami przewidzianymi ustawą z dnia 6 września 2001 O dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami).
 2. BIP jest dostępny pod adresem: www.bip.us.edu.pl

2. Budowa strony BIP

 1. BIP zbudowany jest w oparciu o przedstawione poniżej elementy podstawowe:
  • Menu górne (poziome) –zawierające odnośniki do strony głównej Uniwersytetu Śląskiego, strony głównej BIP oraz Mapy Strony BIP
  • Menu główne (poziome) – umieszczone po lewej stronie witryny, zawierające odnośniki do treści opisanych w punkcie 2 niniejszej Instrukcji, a także wyszukiwarkę informacji zamieszczonych w zasobach serwisu.
  • Części centralnej – służącej do przedstawienia treści merytorycznych, oraz w przypadku stron zawierających wykazy aktów prawnych lub dokumentów dotyczących organizowanych przetargów – służącej również do przedstawienia listy aktów prawnych lub właściwych dokumentacji przetargowych.
 2. Dokumenty umieszczone w serwisie skonstruowane są wg następującego wzorca:
  • Tytuł dokumentu,
  • Nagłówek oraz treść,
  • Data dodania treści,
  • Data zmiany treści,
  • Informację o osobie odpowiedzialnej za dostarczenie treści,
  • Informacje o osobie odpowiedzialnej za wprowadzenie treści,
  • Załączniki,
  • Historię zmian.
  Strony zawierające listę dokumentów zawierają tylko tytuły i nagłówki.
 3. Przeszukiwanie treści BIP odbywa się przy pomocy mechanizmu wyszukiwania udostępnionego w górnej części strony. Po wpisaniu żądanej frazy konieczne jest naciśnięcie przycisku "szukaj".

3. Wniosek o udostępnienie informacji

 1. Uniwersytet Śląski udostępnienia na pisemny wniosek informacje, które nie zostały opublikowane w BIP. Wzór wniosku dostępny jest w dziale "Udostępnienie informacji publicznej".

4. Redakcja serwisu

 1. Dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie BIP znajdują się w dziale "Redakcja BIP".
 2. Redakcja serwisu pracuje w godzinach ustalonych zgodnie z obowiązującymi na Uniwersytecie Śląskim przepisami prawa pracy.
Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2024 - All Rights Reserved