Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności

doktoraty

Uchwały Senatu UŚ regulujące tryb postępowania w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, a także zasad ustalania opłat za postępowania eksternistyczne.


nauki humanistyczne | nauki inżynieryjno-techniczne | nauki społeczne | nauki ścisłe i przyrodnicze | nauki teologiczne | sztuka
 • temat rozprawy: Projektowanie i synteza nowych nanomateriałów jako układów katalitycznych dla reakcji metanowania ditlenku węgla i selektywnej katalitycznej redukcji tlenków azotu
  termin:
 • temat rozprawy: Charakter prawny instytucji zarządcy sukcesyjnego
  termin:
 • temat rozprawy: Forme dell'impegno nel romanzo fantastico italiano alle soglie del terzo millennio
  termin:
 • temat rozprawy: Arctic Indigenous Peoples' Cultural Rights and Climate Change
  termin:
 • temat rozprawy: Rytmikoterapia według metody Emila Jaques – Dalcroze’a w procesie psychoruchowego usprawniania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
  termin:
 • temat rozprawy: Zdolność hedoniczna, przekonania na temat seksualności I satysfakcja odczuwana w relacji jako wyznaczniki funkcjonowania kobiet w sferze seksualnej
  termin:
 • temat rozprawy: Asceza, akrobacja, aleturgia. Techniki konwersyjne w twórczości Waldemara Bawołka, Marka Bieńczyka i Andrzeja Stasiuka.
  termin:
 • temat rozprawy: Biometryczna weryfikacja użytkownika systemu komputerowego z automatyczną aktualizacją profilu aktywności
  termin:
 • temat rozprawy: Przyczyny odmowy wypłaty odszkodowania w ubezpieczeniu mienia
  termin:
 • temat rozprawy: Piwnica na Wójtowskiej w Warszawie. Archiwum jako ślad praktyk artystycznych w teatrze małych form Ryszarda Ostromęckiego
  termin:
 • temat rozprawy: Umowa o audyt zewnętrzny w polskim prawie cywilnym
  termin:
 • temat rozprawy: Badanie własności warstw ciekłokrystalicznych wybranych cyjanobifenyli na powierzchniach nanostruktur węgla i azotku boru metodą symulacji komputerowych
  termin:
 • temat rozprawy: Wyznaczniki satysfakcji z życia rodzinnego i odczuwany stres rodzicielski w grupie matek wychowujących dziecko ze spektrum autyzmu w wieku od 2 do 7 lat
  termin:
 • temat rozprawy: Osoba z zaburzeniami psychicznymi w polskim procesie karnym
  termin:
 • temat rozprawy: Transfert des unités phraséologiques (collocations) dans la traduction littéraire. Études sur un corpus du français et sur ses équivalents en italien et en polonais
  termin:
 • temat rozprawy: Klauzule niepodlegania karze w polskim prawie karnym
  termin:
 • temat rozprawy: Tożsamość oporu na przykładzie ruchu antyglobalistów
  termin:
 • temat rozprawy: Evolution of 35S rRNA gene loci in selected genotypes of allotetraploid model grass Brachypodium hybridum
  termin:
 • temat rozprawy: Świadomość krajobrazu wśród turystów eksplorujących Tatry Polskie
  termin:
 • temat rozprawy: Pojęcie renomy znaku towarowego w prawie unijnym oraz polskim
  termin:
Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2024 - All Rights Reserved