Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności

 • temat rozprawy: Zajęcia plastyczne jako działania pedagogiczno-terapeutyczne w pracy z dziećmi odrzuconymi rówieśniczo
  termin:
 • temat rozprawy: Literatura w kręgu Oneironu. Interakcje i nawiązania
  termin:
 • temat rozprawy: Doświadczenie perypatetyczne w twórczości Tomasza Różyckiego
  termin:
 • temat rozprawy: Tradycje folkloru muzycznego Zagłębia Dąbrowskiego we współczesnych praktykach kulturowych mieszkańców regionu i ofertach artystycznych lokalnych instytucji kultury
  termin:
 • temat rozprawy: „Niepodobny do niczego” arcypoemat w cieniu „Cheruba skrywającego”. Anhelli Juliusza Słowackiego w świetle teorii Harolda Blooma
  termin:
 • temat rozprawy: Portret literacki jako tekst kultury (na przykładzie twórczości Marka Bieńczyka)
  termin:
 • temat rozprawy: Scientists in H.G. Wells's Ficton: an Ecocritical Perspective
  termin:
 • temat rozprawy: Pozorny zmierzch paradygmatu: romantyczne i antyromantyczne motywy w cyklu o Wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego
  termin:
 • temat rozprawy: Nowa Ewa? Obrazy biblijnej Ewy w wybranych dyskursach historycznych, teologicznych i literackich
  termin:
 • temat rozprawy: "Lud ukraiński" Antoniego Marcinkowskiego. Słowiańszczyzna - ludowość - naród
  termin:
 • temat rozprawy: Kultura włoskiej prowincji w polskich narracjach literackich
  termin:
 • temat rozprawy: Język kobiet a język mężczyzn w rozmowie negocjacyjnej jako gatunku mowy
  termin:
 • temat rozprawy: Stagnacja oraz postęp w obrazie przemian infrastrukturalnych i społecznych Pszczyny w latach 1922-1939
  termin:
 • temat rozprawy: Wspólnota Interesów Górniczo-Hutniczych S.A. w latach 1934-1939
  termin:
 • temat rozprawy: Video mapping. Nowa forma praktyk audiowizualnych
  termin:
 • temat rozprawy: Podmiot ucieleśniony w środowisku społecznym. Realizm krytyczny Margaret Archer z perspektywy teorii afordancji - analiza filozoficzna
  termin:
 • temat rozprawy: Człowiek wobec inności. Koncepcje Emmanuela Lévinasa i Paula Ricoeura.
  termin:
 • temat rozprawy: The lexical category of adjective in English academic written discourse. A cross-disciplinary study. Kategoria leksykalna przymiotnika w anglojęzycznym pisanym dyskursie akademickim. Studium porównawcze dyscyplin naukowych
  termin:
 • temat rozprawy: Językowe i kulturowe aspekty przekładu filmowego ( konfrontacja rosyjsko-polska)
  termin:
 • temat rozprawy: Fotografia jako kontekst literatury w edukacji polonistycznej
  termin:
 • temat rozprawy: Projekt biografii Jana Józefa Szczepańskiego w kontekście odmian współczesnej biografistyki
  termin:
 • temat rozprawy: O specyfice przekładu tekstów scenicznych (analiza konfrontatywna rosyjsko-polska)
  termin:
 • temat rozprawy: Rola Departamentu Komunikacji Społecznej w kształtowaniu polityki językowej MSWiA
  termin:
 • temat rozprawy: Mobilność jako element usieciowionej technocodzienności w XXI wieku. Perspektywa kulturowa
  termin:
 • temat rozprawy: Tożsamość regionalna w świetle działań organizacji kulturalnych Żywiecczyzny
  termin:
Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2023 - All Rights Reserved