Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności

doktoraty

Uchwały Senatu UŚ regulujące tryb postępowania w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, a także zasad ustalania opłat za postępowania eksternistyczne.


nauki humanistyczne | nauki inżynieryjno-techniczne | nauki społeczne | nauki ścisłe i przyrodnicze | nauki teologiczne | sztuka
 • temat rozprawy: Wykorzystanie termowizji i planimetrii w ocenie efektów tlenoterapii hiperbarycznej oraz Oxybarii-S w leczeniu trudno-gojących się ran podudzi
  termin:
 • temat rozprawy: Teoria i praktyka prowokacji politycznej w Internecie
  termin:
 • temat rozprawy: Znaczenie ewaluacji w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na tle działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej województwa śląskiego
  termin:
 • temat rozprawy: Bariery w pozyskiwaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020 przez organizacje trzeciego sektora i ich wpływ na kształtowanie się lokalnej polityki społecznej - na przykładzie wybranych miast województwa śląskiego.
  termin:
 • temat rozprawy: Nowa Ewa? Obrazy biblijnej Ewy w wybranych dyskursach historycznych, teologicznych i literackich
  termin:
 • temat rozprawy: "Lud ukraiński" Antoniego Marcinkowskiego. Słowiańszczyzna - ludowość - naród
  termin:
 • temat rozprawy: Kultura włoskiej prowincji w polskich narracjach literackich
  termin:
 • temat rozprawy: Wpływ jonów samaru i prazeodymu na właściwości ceramiki BaBi2Nb2O9
  termin:
 • temat rozprawy: Kreowanie, rozwój i stabilizacja marek terytorialnych polskich województw samorządowych w latach 1999-2014 (16)
  termin:
 • temat rozprawy: Zastosowanie termografii jako metody wspomagającej monitorowanie organizmu w czasie wysiłku sportowego u profesjonalnych sportowców
  termin:
 • temat rozprawy: Metody aktywizujące i warsztat plastyczny jako stymulacja twórczości plastycznej dziecka w wieku wczesnoszkolnym
  termin:
 • temat rozprawy: Obraz świadomości wychowawczej nauczyciela w badaniach pedagogicznych
  termin:
 • temat rozprawy: Algorithms For Quadratic Forms Over Global Function Fields
  termin:
 • temat rozprawy: Modyfikowane nanomateriały węglowe w adsorpcji i oznaczaniu śladowych ilości metali techniką rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej z całkowitym odbiciem promieniowania
  termin:
 • temat rozprawy: Multifunkcjonalne powłoki ceramiczne wytworzone na β-stopie tytanu do zastosowań medycznych otrzymywane metodą PS-PVD
  termin:
 • temat rozprawy: Wpływ ochrony czynnej na stan zachowania siedlisk przyrodniczych polan górskich w Beskidach
  termin:
 • temat rozprawy: Program Erasmus+ w kreowaniu tożsamości społeczno-kulturowej studentów Uniwersytetu Śląskiego – studium socjopedagogiczne
  termin:
 • temat rozprawy: Analiza wybranych cytologicznych efektów działania glinu u Hordeum vulgare
  termin:
 • temat rozprawy: Język kobiet a język mężczyzn w rozmowie negocjacyjnej jako gatunku mowy
  termin:
 • temat rozprawy: Mikrokalorymetryczne profile denaturacji surowicy krwi ludzkiej poddanej działaniu promieniowania jonizującego
  termin:
Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2024 - All Rights Reserved