Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności

doktoraty

Uchwały Senatu UŚ regulujące tryb postępowania w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, a także zasad ustalania opłat za postępowania eksternistyczne.


nauki humanistyczne | nauki inżynieryjno-techniczne | nauki społeczne | nauki ścisłe i przyrodnicze | nauki teologiczne | sztuka
 • temat rozprawy: Wspólnota Interesów Górniczo-Hutniczych S.A. w latach 1934-1939
  termin:
 • temat rozprawy: Optimization, validation and applicability of one-class classification methods
  termin:
 • temat rozprawy: Mechanizm reakcji przeniesienia grupy metylowej w wybranych kompleksach kobaltu i niklu. Obliczenia metodą DFT
  termin:
 • temat rozprawy: Video mapping. Nowa forma praktyk audiowizualnych
  termin:
 • temat rozprawy: Reklama na łamach tygodnika katolickiego „ Niedziela” w latach 1926-1939
  termin:
 • temat rozprawy: Podmiot ucieleśniony w środowisku społecznym. Realizm krytyczny Margaret Archer z perspektywy teorii afordancji - analiza filozoficzna
  termin:
 • temat rozprawy: Ilościowa i jakościowa ocena wpływu realizacji przedsięwzięć na cele środowiskowe płynących wód powierzchniowych – propozycja nowej metodyki wraz z przykładami zastosowania
  termin:
 • temat rozprawy: Człowiek wobec inności. Koncepcje Emmanuela Lévinasa i Paula Ricoeura.
  termin:
 • temat rozprawy: Występowanie farmaceutyków i środków higieny osobistej w środowisku wodnym w wybranych obszarach południowej Polski
  termin:
 • temat rozprawy: The lexical category of adjective in English academic written discourse. A cross-disciplinary study. Kategoria leksykalna przymiotnika w anglojęzycznym pisanym dyskursie akademickim. Studium porównawcze dyscyplin naukowych
  termin:
 • temat rozprawy: Rola acetylacji histonów w epigenetycznej regulacji somatycznej embriogenezy u Arabidopsis thaliana
  termin:
 • temat rozprawy: Jean Thiriart. Komunitaryzm nacjonal-europejski. Od narodu europejskiego do uniwersalnego imperium.
  termin:
 • temat rozprawy: Funkcjonalizacja powierzchniowa wielościennych nanorurek węglowych metalami z wykorzystaniem otrzymanych kompozytów w reakcji konwersji tlenku węgla (II) z parą wodną
  termin:
 • temat rozprawy: Pukam do drzwi kamienia… Teatr egzystencjalny w doświadczeniach biograficznych – konteksty pedagogiczno-andragogiczne
  termin:
 • temat rozprawy: Językowe i kulturowe aspekty przekładu filmowego ( konfrontacja rosyjsko-polska)
  termin:
 • temat rozprawy: Fotografia jako kontekst literatury w edukacji polonistycznej
  termin:
 • temat rozprawy: Projekt biografii Jana Józefa Szczepańskiego w kontekście odmian współczesnej biografistyki
  termin:
 • temat rozprawy: Experimental studies of the three nucleon system dynamics in the proton included deuteron breakup at 108 MeV
  termin:
 • temat rozprawy: O specyfice przekładu tekstów scenicznych (analiza konfrontatywna rosyjsko-polska)
  termin:
 • temat rozprawy: Rola Departamentu Komunikacji Społecznej w kształtowaniu polityki językowej MSWiA
  termin:
Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2024 - All Rights Reserved