Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności

doktoraty

Uchwały Senatu UŚ regulujące tryb postępowania w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, a także zasad ustalania opłat za postępowania eksternistyczne.


nauki humanistyczne | nauki inżynieryjno-techniczne | nauki społeczne | nauki ścisłe i przyrodnicze | nauki teologiczne | sztuka
 • temat rozprawy: Foto-grafia w poezji polskiej po 1989 roku
  termin:
 • temat rozprawy: Wyrazić nienazwane. Językowo-kulturowy obraz zapachu we współczesnej polszczyźnie (na przykładzie tekstów perswazyjnych)
  termin:
 • temat rozprawy: „Właściwości roztworów stałych na bazie niobianu sodowo-potasowego Na0.5K0.5(Nb1-xSbx)O3 i Na0.5K0.5(Nb1-xSbx)O3+0.5% mol MnO2”
  termin:
 • temat rozprawy: Sensing mechanism in semiconducting hybrid structures for DMMP detection
  termin:
 • temat rozprawy: Wpływ bioaugmentacji osadu czynnego wyselekcjonowanymi szczepami bakterii oraz ich konsorcjum na efektywność procesu oczyszczania zafenolowanych odcieków ze stawu Kalina
  termin:
 • temat rozprawy: Pasyjne zbiory w polskich edycjach z XVII i XVIII wieku. Snopki mirry – zegary – koronki
  termin:
 • temat rozprawy: Charakterystyki pracy, kontekst interakcyjny i polityka organizacji a satysfakcja z pracy i wydajność pracowników. Rola sprawiedliwości organizacyjnej
  termin:
 • temat rozprawy: Ironia i wartości
  termin:
 • temat rozprawy: Wartościowanie alternatywnych form rodziny we współczesnej polszczyźnie
  termin:
 • temat rozprawy: Człowiek jako cząstka absolutu
  termin:
 • temat rozprawy: Praca prekarna w świadomości i doświadczeniu młodzieży studiującej z perspektywy kapitału społeczno-kulturowego. Studium porównawcze młodego pokolenia Polaków, Czechów i Słowaków z wybranych ośrodków akademickich.
  termin:
 • temat rozprawy: Względne podstawy odwoławcze w polskim procesie karnym
  termin:
 • temat rozprawy: Oszustwo klasyczne i tzw. oszustwo gospodarcze w polskim prawie karnym
  termin:
 • temat rozprawy: Samorząd terytorialny Chorzowa w latach 1990-2002
  termin:
 • temat rozprawy: Odpowiedzialność za użycie autonomicznych systemów uzbrojenia w międzynarodowym prawie humanitarnym
  termin:
 • temat rozprawy: Skuteczność i wykonalność angielskich orzeczeń zabezpieczających w sprawach cywilnych i handlowych
  termin:
 • temat rozprawy: Karbonylowe kompleksy renu(I) z ligandami triiminowymi w aspekcie badań strukturalnych i luminescencyjnych
  termin:
 • temat rozprawy: Musa illa rustica. Rośliny w sielankach Wergiliusza
  termin:
 • temat rozprawy: (Re)konstruując centrum miasta. Nowe przestrzenie publiczne Katowic w oczach użytkowników.
  termin:
 • temat rozprawy: Pojęcie przedsiębiorstwa w polskim prawie podatkowym. Majątek i restrukturyzacje
  termin:
Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2024 - All Rights Reserved