Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności

doktoraty

Uchwały Senatu UŚ regulujące tryb postępowania w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, a także zasad ustalania opłat za postępowania eksternistyczne.


nauki humanistyczne | nauki inżynieryjno-techniczne | nauki społeczne | nauki ścisłe i przyrodnicze | nauki teologiczne | sztuka
 • temat rozprawy: Separatyzm na obszarze poradzieckim w latach 1992-2019
  termin:
 • temat rozprawy: Stany nadzwyczajne we współczesnym konstytucjonalizmie niemieckim
  termin:
 • temat rozprawy: Evitando lo inevitable La imagen lingüística de las emociones en los guiones audiodescriptivos españoles e ingleses
  termin:
 • temat rozprawy:
  termin:
 • temat rozprawy: Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży w środowiskach defaworyzowanych społecznie
  termin:
 • temat rozprawy: Przestrzenie konfesji. Geograficzno-luterańska identyfikacja prozy Jerzego Pilcha
  termin:
 • temat rozprawy: Duszpasterstwo parafialne w dekanacie oświęcimskim w latach 1843–1918
  termin:
 • temat rozprawy: Biuletyn Informacji Publicznej a ochrona danych osobowych
  termin:
 • temat rozprawy: Rozwój zarodkowy narządu lemieszowo-nosowego i struktur towarzyszących u różnych gatunków gadów łuskonośnych (Squamata).
  termin:
 • temat rozprawy: Teologia modlitwy chrześcijańskiej w pismach Josepha Ratzingera/Benedykta XVI
  termin:
 • temat rozprawy:
  termin:
 • temat rozprawy: Metale ciężkie i metaloidy (Zn, Pb, Cd, As, Sb) w glebach i odpadach na terenach hutnictwa rud Zn-Pb
  termin:
 • temat rozprawy: Oblicza zazdrości a taktyki utrzymywania przy sobie partnera w bliskich związkach
  termin:
 • temat rozprawy: Integracja wybranych metod i technologii w celu wyznaczania i porównywania orientacji powierzchni geologicznych
  termin:
 • temat rozprawy: Struktura i ultrastruktura nabłonka jelita środkowego dorosłych i larwalnych osobników słodkowodnej krewetki Neocaridina heteropoda (Crustacea, Malacostraca) z uwzględnieniem procesów regeneracji i degeneracji
  termin:
 • temat rozprawy: Obraz Rosji w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVII wieku
  termin:
 • temat rozprawy: Zakaz dyskryminacji na etapie nawiązania stosunku pracy
  termin:
 • temat rozprawy: Kulturowo-religijne zróżnicowanie zachowań zdrowotnych wyznawców wybranych religii. Diagnoza i edukacja zdrowotna
  termin:
 • temat rozprawy: Poprawa rozpuszczalności w wodzie oraz fizycznej stabilności bikalutamidu w formie amorficznej – wykonanie stałych rozproszeń w matrycach polimerowych
  termin:
 • temat rozprawy: Seksualizacja wzorców kobiecości i męskości w kulturze popularnej i jej znaczenie w kształtowaniu tożsamości młodych dorosłych
  termin:
Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2024 - All Rights Reserved