Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności

doktoraty

Uchwały Senatu UŚ regulujące tryb postępowania w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, a także zasad ustalania opłat za postępowania eksternistyczne.


nauki humanistyczne | nauki inżynieryjno-techniczne | nauki społeczne | nauki ścisłe i przyrodnicze | nauki teologiczne | sztuka
 • temat rozprawy: Bioróżnorodność grzybów mikoryzy arbuskularnej i ich wpływ na wzrost roślin w środowisku zanieczyszczonym toksycznymi związkami organicznymi
  termin:
 • temat rozprawy: Die mittelalterlichen Herrscherinnen im zeitgenössischen deutschsprachigen Roman von Frauen
  termin:
 • temat rozprawy: Zastosowanie kodu dwu i trójwymiarowego w procesie pisania i czytania ikon inspirowanych Księgą Daniela
  termin:
 • temat rozprawy: Status administracyjno-prawny gminy uzdrowiskowej
  termin:
 • temat rozprawy: Prawo do świadczeń rodzinnych jako publiczne prawo podmiotowe i gwarancje jego ochrony
  termin:
 • temat rozprawy: Zróżnicowanie zawartości metali ciężkich i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w igłach Picea abies oraz Abies alba w Beskidzie Śląskim i Żywieckim
  termin:
 • temat rozprawy: Zwischen Schlesien und Berlin. Die narrative Gestaltung der Welt im Werk Alfred Heins (Pomiędzy Śląskiem a Berlinem. Narracyjne kształtowanie świata w twórczości Alfreda Heina)
  termin:
 • temat rozprawy: Choroby zakaźne i ich zwalczanie w województwie śląskim w latach 1922-1939
  termin:
 • temat rozprawy: Kościół katolicki na polskim Górnym Śląsku wobec ludności napływowej w latach 1922-1939
  termin:
 • temat rozprawy: L’espace dans le roman néogothique d’expression française de la seconde moitié du XXᵉ siècle
  termin:
 • temat rozprawy: Prawne aspekty pomocy publicznej w sektorze rolnym
  termin:
 • temat rozprawy: Właściwości fizykochemiczne spinelu ZnCr2Se4 domieszkowanego wybranymi pierwiastkami d - i f - elektronowymi
  termin:
 • temat rozprawy: Projektowanie i synteza fenyloetynylofenylo-azometyn o potencjalnych zastosowaniach w analityce oraz farmacji
  termin:
 • temat rozprawy: Jednostki samorządu terytorialnego beneficjentami środków Unii Europejskiej na wspieranie rozwoju obszarów wiejskich
  termin:
 • temat rozprawy: Dowód nielegalny w postępowaniu cywilnym
  termin:
 • temat rozprawy: Eko-logika. Pojmowanie wspólnoty w perspektywie posthumanizmu
  termin:
 • temat rozprawy: Charakter i uwarunkowania postaw homoseksualnych kobiet wobec tworzenia rodzin z wyboru i rodzicielstwa
  termin:
 • temat rozprawy: Oddziaływanie krótkołańcuchowych kwasów organicznych i wybranych olejków eterycznych na parametry rozwojowe i behawior strąkowca czteroplamego Callosobruchus maculatus (F.)
  termin:
 • temat rozprawy: Struktura graficzna pisma ręcznego kobiet
  termin:
 • temat rozprawy: Ultrastruktura ściany komórek epidermy łuski cebuli Allium cepa oraz jej odkształcenia towarzyszące plazmolizie i deplazmolizie
  termin:
Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2024 - All Rights Reserved