Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności

doktoraty

Uchwały Senatu UŚ regulujące tryb postępowania w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, a także zasad ustalania opłat za postępowania eksternistyczne.


nauki humanistyczne | nauki inżynieryjno-techniczne | nauki społeczne | nauki ścisłe i przyrodnicze | nauki teologiczne | sztuka
 • temat rozprawy: Badanie wpływu oddziaływań molekularnych na dynamikę i kinetykę reakcji izomeryzacji zachodzących w modelowych układach przygotowanych w formie amorficznej
  termin:
 • temat rozprawy: Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania procesu demokratyzacji Ukrainy w latach 1991-2016
  termin:
 • temat rozprawy: Empiryczne dowody na efektywność nauczania języków obcych metodą narracyjną w przedszkolu
  termin:
 • temat rozprawy: A priori wolności, a priori porządku. Filozofia społeczno-polityczna Hansa-Hermanna Hoppego a spory o podstawy libertarianizmu
  termin:
 • temat rozprawy: Estetyka pamięci. Mikrohistorie w powieściach graficznych
  termin:
 • temat rozprawy: Źródła polsko-ukraińskiej homonimii. Propozycja opracowania leksykograficznego
  termin:
 • temat rozprawy: Nazwy żeńskie w historii języka polskiego
  termin:
 • temat rozprawy:
  termin:
 • temat rozprawy: Dystopie we współczesnej literaturze pięknej (socjologiczna analiza zjawiska na przykładzie dystopijnych powieści Margaret Atwood)
  termin:
 • temat rozprawy: Zranione słowa. Agoniczne i dyskryminacyjne aspekty dyskursu metaliterackiego
  termin:
 • temat rozprawy: Figura mostu w kulturowym obrazie Stambułu
  termin:
 • temat rozprawy:
  termin:
 • temat rozprawy: Korespondencja dyrektyw redagowania i interpretowania tekstu prawnego
  termin:
 • temat rozprawy: Obraz rodziny w gruzińskich i polskich podręcznikach do nauki języka ojczystego (studium porównawcze)
  termin:
 • temat rozprawy: Tak zwane kontratypy pozaustawowe w polskim prawie karnym
  termin:
 • temat rozprawy: Ocena potencjału farmakoekonomicznego w procesie projektowania leku na próbie wybranych baz danych
  termin:
 • temat rozprawy: Kulturowe funkcje dziedzictwa architektonicznego Bytomia
  termin:
 • temat rozprawy: Foto-grafia w poezji polskiej po 1989 roku
  termin:
 • temat rozprawy: Wyrazić nienazwane. Językowo-kulturowy obraz zapachu we współczesnej polszczyźnie (na przykładzie tekstów perswazyjnych)
  termin:
 • temat rozprawy: „Właściwości roztworów stałych na bazie niobianu sodowo-potasowego Na0.5K0.5(Nb1-xSbx)O3 i Na0.5K0.5(Nb1-xSbx)O3+0.5% mol MnO2”
  termin:
Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2024 - All Rights Reserved