Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności

doktoraty

Uchwały Senatu UŚ regulujące tryb postępowania w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, a także zasad ustalania opłat za postępowania eksternistyczne.


nauki humanistyczne | nauki inżynieryjno-techniczne | nauki społeczne | nauki ścisłe i przyrodnicze | nauki teologiczne | sztuka
 • temat rozprawy: Przekład w trójkącie językowym (na przykładzie tłumaczenia "Herztier" Herty Muller na języki czeski i polski)
  termin:
 • temat rozprawy: Społeczne światy i ich legitymizacje. Symbolika w dziełach Dantego Alighieri
  termin:
 • temat rozprawy: Model postaw sędziowskich i jego implikacje filozoficznoprawne
  termin:
 • temat rozprawy: Definiowanie potoczne. Ujęcie pragmalingwistyczne
  termin:
 • temat rozprawy: Dzieło artystyczne – seria dokumentalna Przedszkolandia i teoretyczna rozprawa doktorska pt. „Specyfika pracy z dziećmi na planie filmu dokumentalnego na przykładzie serii dokumentalnej Przedszkolandia”
  termin:
 • temat rozprawy: Szkolnictwo podstawowe w Katowickim Okręgu Szkolnym w latach 1945-1973
  termin:
 • temat rozprawy: Postrzeganie Kirgizów i kirgiskiego świata. Na podstawie nazw kirgiskich realiów i relacji z podróży
  termin:
 • temat rozprawy: Oddziaływanie telewizyjnej reklamy politycznej na zmianę postrzegania wizerunku kandydatów w wyborach prezydenckich w 2015 roku w Polsce
  termin:
 • temat rozprawy: Reklama społeczna w dobie konsumpcjonizmu. Perspektywa pragmalingwistyczna
  termin:
 • temat rozprawy: Socjologia wojny. Życie codzienne żołnierzy w specyficznym środowisku pola walki.
  termin:
 • temat rozprawy: Linguistic indeterminacy in the law. Sematic-pragmatic analysis of legal definitions of selected offences in the criminal law of England and Wales
  termin:
 • temat rozprawy: Działania profilaktyczne prowadzone przez Policję śląską w zakresie zapobiegania zachowaniom ryzykownym młodzieży szkolnej na przykładzie wybranych powiatów przygranicznych - studium porównawcze
  termin:
 • temat rozprawy: Duszpasterstwo parafialne w dekanacie będzińskim w latach 1867-1914
  termin:
 • temat rozprawy: Kobiecy personel nadzorczy (SS Aufseherinnen) w KL Auschwitz
  termin:
 • temat rozprawy: Wymiar edukacyjny teorii L.S. Wygotskiego w kształceniu dziecka w wieku przedszkolnym
  termin:
 • temat rozprawy: Byty sceniczne we współczesnym teatrze animacji: ontologia istnienia i relacji
  termin:
 • temat rozprawy: Norwidowskie sacrum w perspektywie postsekularnej
  termin:
 • temat rozprawy: Dekanat zawierciański w latach 1910-1957. Działalność religijna i społeczna.
  termin:
 • temat rozprawy: Kinetics of Ring-Opening Polymerization of Lactones and Epoxides at various thermodynamic conditions
  termin:
 • temat rozprawy: Organy wierzycieli w postępowaniu upadłościowym
  termin:
Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2024 - All Rights Reserved