Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności

doktoraty

Uchwały Senatu UŚ regulujące tryb postępowania w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, a także zasad ustalania opłat za postępowania eksternistyczne.


nauki humanistyczne | nauki inżynieryjno-techniczne | nauki społeczne | nauki ścisłe i przyrodnicze | nauki teologiczne | sztuka
 • temat rozprawy: Poprawa rozpuszczalności w wodzie oraz fizycznej stabilności bikalutamidu w formie amorficznej – wykonanie stałych rozproszeń w matrycach polimerowych
  termin:
 • temat rozprawy: Seksualizacja wzorców kobiecości i męskości w kulturze popularnej i jej znaczenie w kształtowaniu tożsamości młodych dorosłych
  termin:
 • temat rozprawy: Zabójstwo, samobójstwo, nieszczęśliwy wypadek a użycie broni palnej – aspekty kryminalistyczne
  termin:
 • temat rozprawy:
  termin:
 • temat rozprawy: Nie/pozorne oczywistości. Współczesna aforystyka rosyjska
  termin:
 • temat rozprawy: Doświadczanie Górnego Śląska w twórczości artystów bluesowych
  termin:
 • temat rozprawy: Ocena liganda jako potencjalnego leku na próbie wybranych baz wielkich danych
  termin:
 • temat rozprawy: Miasto w przestrzeni ekspozycji muzealnej. Eksponat. Narracja. Doświadczenie
  termin:
 • temat rozprawy: Komunikacja niewerbalna Macedończyków z perspektywy Polaków
  termin:
 • temat rozprawy: Kształtowanie układów urbanistycznych i przestrzennych dawnych kolejowych ośrodków granicznych Polski
  termin:
 • temat rozprawy: Zapis warunków środowiskowych w strukturze wewnętrznej stoków usypiskowych południowego Spitsbergenu
  termin:
 • temat rozprawy: Wykorzystanie systemu ukierunkowanej mutagenezy CRISPR/Cas9 w edycji i badaniach genomów Brachypodium distachyon i B. hybridum
  termin:
 • temat rozprawy: Polifonie chóralności w najnowszym dramacie polskim
  termin:
 • temat rozprawy: Potrącenie w prawie prywatnym międzynarodowym
  termin:
 • temat rozprawy: Private enforcement w ujęciu prywatnoprawnym
  termin:
 • temat rozprawy: Edukacja dla życia czy życie dla edukacji? Rekonstrukcja poglądów twórcy Summerhill – Alexandra S. Neilla
  termin:
 • temat rozprawy: Kopułkowate (Vespidae: Eumeninae) Polski
  termin:
 • temat rozprawy: Uwarunkowania identyfikacji kulturowej i językowej (na przykładzie stosunku do języka gruzińskiego)
  termin:
 • temat rozprawy: Sytuacja prawna małoletniego dziecka rozwodzących się rodziców
  termin:
 • temat rozprawy: Wpływ funduszy unijnych na politykę rozwoju regionalnego samorządu województwa śląskiego
  termin:
Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2024 - All Rights Reserved