Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności

doktoraty

Uchwały Senatu UŚ regulujące tryb postępowania w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, a także zasad ustalania opłat za postępowania eksternistyczne.


nauki humanistyczne | nauki inżynieryjno-techniczne | nauki społeczne | nauki ścisłe i przyrodnicze | nauki teologiczne | sztuka
 • temat rozprawy: Choroby zakaźne i ich zwalczanie w województwie śląskim w latach 1922-1939
  termin:
 • temat rozprawy: Kościół katolicki na polskim Górnym Śląsku wobec ludności napływowej w latach 1922-1939
  termin:
 • temat rozprawy: L’espace dans le roman néogothique d’expression française de la seconde moitié du XXᵉ siècle
  termin:
 • temat rozprawy: Prawne aspekty pomocy publicznej w sektorze rolnym
  termin:
 • temat rozprawy: Właściwości fizykochemiczne spinelu ZnCr2Se4 domieszkowanego wybranymi pierwiastkami d - i f - elektronowymi
  termin:
 • temat rozprawy: Projektowanie i synteza fenyloetynylofenylo-azometyn o potencjalnych zastosowaniach w analityce oraz farmacji
  termin:
 • temat rozprawy: Jednostki samorządu terytorialnego beneficjentami środków Unii Europejskiej na wspieranie rozwoju obszarów wiejskich
  termin:
 • temat rozprawy: Dowód nielegalny w postępowaniu cywilnym
  termin:
 • temat rozprawy: Eko-logika. Pojmowanie wspólnoty w perspektywie posthumanizmu
  termin:
 • temat rozprawy: Charakter i uwarunkowania postaw homoseksualnych kobiet wobec tworzenia rodzin z wyboru i rodzicielstwa
  termin:
 • temat rozprawy: Oddziaływanie krótkołańcuchowych kwasów organicznych i wybranych olejków eterycznych na parametry rozwojowe i behawior strąkowca czteroplamego Callosobruchus maculatus (F.)
  termin:
 • temat rozprawy: Struktura graficzna pisma ręcznego kobiet
  termin:
 • temat rozprawy: Ultrastruktura ściany komórek epidermy łuski cebuli Allium cepa oraz jej odkształcenia towarzyszące plazmolizie i deplazmolizie
  termin:
 • temat rozprawy: Cytomorfologiczne i fizjologiczne przemiany leżące u podstaw nabywania embriogenicznej kompetencji przez eksplantaty paproci drzewiastej Cyathea delgadii Sternb.
  termin:
 • temat rozprawy: Systemy adresatywne Korei Południowej i Polski jako składnik etykiety na przykładzie sfery akademickiej i biznesowej
  termin:
 • temat rozprawy: Badanie rozpuszczalności amorficznych substancji leczniczych w matrycach polimerowych z wykorzystaniem spektroskopii dielektrycznej
  termin:
 • temat rozprawy: Konsekwencje przekształcenia indywidualnej działalności gospodarczej w materialnym prawie podatkowym
  termin:
 • temat rozprawy: Niepełnosprawność w polskim prawie podatkowym
  termin:
 • temat rozprawy:
  termin:
 • temat rozprawy: Wykorzystanie wyników instytucjonalnej ewaluacji polityki spójności Unii Europejskiej w debacie politycznej. Analiza przypadku Sejmiku Województwa Śląskiego w latach 2010-2018
  termin:
Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2024 - All Rights Reserved