Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności

doktoraty

Uchwały Senatu UŚ regulujące tryb postępowania w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, a także zasad ustalania opłat za postępowania eksternistyczne.


nauki humanistyczne | nauki inżynieryjno-techniczne | nauki społeczne | nauki ścisłe i przyrodnicze | nauki teologiczne | sztuka
 • temat rozprawy: Monitoring i ocena ryzyka ekologicznego na terenach miejskich w oparciu o wybrane wskaźniki ekologiczne
  termin:
 • temat rozprawy: The professional status of conference interpreters in the Republic of Ireland: A qualitative study
  termin:
 • temat rozprawy: Związki koordynacyjne wybranych jonów metali przejściowych z ligandami triiminowymi - synteza, struktura, właściwości fotoluminescencyjne i magnetyczne oraz aktywność katalityczna i biologiczna
  termin:
 • temat rozprawy: Percepcja i realizacja fonologicznego kontrastu dźwięczności w angielskich i chińskich spółgłoskach zwarto-wybuchowych przez Polaków
  termin:
 • temat rozprawy:
  termin:
 • temat rozprawy: Petrografia i chemia stałych zanieczyszczeń paliw grillowych wraz z opracowaniem standardów optycznych do ich identyfikacji
  termin:
 • temat rozprawy: Badanie promieniowania wtórnego wytworzonego przez wiązki terapeutyczne, generowane przez liniowe akceleratory medyczne, w kontekście optymalizacji ochrony radiologicznej osób pracujących w ośrodkach realizujących teleradioterapię
  termin:
 • temat rozprawy: System identyfikacji domieszek i dodatków w materiałach opałowych oraz odpadach powstałych w wyniku ich spalania
  termin:
 • temat rozprawy: Projekt wysokowydajnej energetycznie mieszanki pelletu drzewnego do kotłów małej mocy charakteryzującej się niską emisją zanieczyszczeń
  termin:
 • temat rozprawy: Ekopedologiczne skutki użytkowania ziemi na obszarze Beskidu Śląskiego
  termin:
 • temat rozprawy: Efektywność holistycznej metody nauczania emisji głosu
  termin:
 • temat rozprawy: Systemowo-funkcjonalna analiza dyskursu elektronicznego w kontekście aktywności internetowych botów
  termin:
 • temat rozprawy: Współczesne trendy i kierunki w rozwoju konserwacji archiwaliów w Polsce w XX i XXI wieku
  termin:
 • temat rozprawy: Das Dokumentarische und das Fiktionale im deutschsprachigen Drama nach 1945 (Dokumentaryzm i fikcja w niemieckojęzycznym dramacie po 1945 roku)
  termin:
 • temat rozprawy: Nowe i rzadkie minerały z paralaw Basenu Hatrurim, Izrael
  termin:
 • temat rozprawy: Centra usług wspólnych
  termin:
 • temat rozprawy: Bronisław Knothe (1881-1950). Nauczyciel, społecznik, działacz polityczny
  termin:
 • temat rozprawy: O pewnych własnościach baz oraz π-baz przestrzeni topologicznych
  termin:
 • temat rozprawy: Zastosowanie modelowania metodą elementów skończonych do optymalizacji właściwości klamer do osteosyntezy
  termin:
 • temat rozprawy: Doświadczenie a teologia. Studium przemian i rozwoju scientia fidei Josepha Ratzingera na podstawie Opera omnia
  termin:
Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2024 - All Rights Reserved