Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności

Komisja interdyscyplinarna do spraw stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki

Skład komisji interdyscyplinarnej do spraw stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki:

 1. prof. dr hab. Krzysztof Śleziński – przedstawiciel dyscypliny filozofia,
 2. prof. dr hab. Agata Kluczek – przedstawiciel dyscypliny historia,
 3. prof. dr hab. Rafał Molencki – przedstawiciel dyscypliny językoznawstwo,
 4. prof. dr hab. Elżbieta Dutka – przedstawiciel dyscypliny literaturoznawstwo,
 5. prof. dr hab. Piotr Zawojski – przedstawiciel dyscypliny nauki o kulturze i religii,
 6. dr hab. Dariusz Bochenek, prof. UŚ – przedstawiciel dyscypliny inżynieria materiałowa,
 7. prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński – przedstawiciel dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach,
 8. prof. dr hab. Sylwester Wróbel – przedstawiciel dyscypliny nauki o polityce i administracji,
 9. dr hab. Monika Jagielska, prof. UŚ – przedstawiciel dyscypliny nauki prawne,
 10. dr hab. Andrzej Niesporek, prof. UŚ – przedstawiciel dyscypliny nauki socjologiczne – przewodniczący komisji,
 11. dr hab. Alicja Żywczok, prof. UŚ – przedstawiciel dyscypliny pedagogika,
 12. dr hab. Irena Pilch, prof. UŚ – przedstawiciel dyscypliny psychologia,
 13. dr hab. Janusz Morawiec, prof. UŚ – przedstawiciel dyscypliny matematyka,
 14. prof. dr hab. Agnieszka Mrozik – przedstawiciel dyscypliny nauki biologiczne,
 15. prof. dr hab. inż. Jarosław Polański – przedstawiciel dyscypliny nauki chemiczne,
 16. prof. dr hab. Grażyna Chełkowska – przedstawiciel dyscypliny nauki fizyczne,
 17. dr hab. Bogdan Gądek, prof. UŚ – przedstawiciel dyscypliny nauki o Ziemi i środowisku,
 18. ks. dr hab. Andrzej Uciecha, prof. UŚ – przedstawiciel dyscypliny nauki teologiczne,
 19. prof. dr hab. Janusz Musiał – przedstawiciel dyscypliny sztuki filmowe i teatralne,
 20. dr hab. Sebastian Kubica, prof. UŚ – przedstawiciel dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki,
 21. dr hab. Robert Krzysztofik, prof. UŚ – przedstawiciel dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
 22. dr hab. Małgorzata Przybyła-Kasperek, prof. UŚ – przedstawiciel dyscypliny
  informatyka,
 23. dr hab. Andrzej Swinarew, prof. UŚ –przedstawiciel dyscypliny inżynieria
  biomedyczna,
 24. dr hab. Joanna Dembińska-Pawelec, prof. UŚ – przedstawiciel dyscypliny
  polonistyka,
 25. dr hab. Jerzy Gorzelik, prof. UŚ – przedstawiciel dyscypliny nauki o sztuce,
 26. prof. dr hab. Tomasz Spaliński – przedstawiciel dyscyplina sztuki muzyczne.


Dostarczył: Agnieszka Szymala

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2024 - All Rights Reserved