Zarządzenie nr 25/2020

z dnia 10-03-2020 Rektora UŚ w sprawie stwierdzenia zgodności zmian Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz statutem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach..
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Agnieskzka Krzan

Wprowadził: dk, 11.03.2020