Zarządzenie nr 132/2020

z dnia 21-08-2020 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu pierwszej oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach przeprowadzanej w 2020 roku.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 179/2019 *

Dostarczył: Klaudia Król

Zmodyfikował: ap, 26.08.2020

Wprowadził: ap, 26.08.2020