Publiczne obrony prac doktorskich

 • Wpływ immobilizacji komórek bakteryjnych na biodegradację naproksenu
  12.10.2020 - 09:30

 • Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania procesu demokratyzacji Ukrainy w latach 1991-2016
  30.09.2020 - 10:00

 • Empiryczne dowody na efektywność nauczania języków obcych metodą narracyjną w przedszkolu
  29.09.2020 - 10:00

 • A priori wolności, a priori porządku. Filozofia społeczno-polityczna Hansa-Hermanna Hoppego a spory o podstawy libertarianizmu
  28.09.2020 - 10:00

 • Estetyka pamięci. Mikrohistorie w powieściach graficznych
  25.09.2020 - 10:00

 • Źródła polsko-ukraińskiej homonimii. Propozycja opracowania leksykograficznego
  24.09.2020 - 12:30

 • Nazwy żeńskie w historii języka polskiego
  24.09.2020 - 10:00

 • Uogólnione schematy i reguły wnioskowania w logice rozmytej
  23.09.2020 - 10:00

 • Dystopie we współczesnej literaturze pięknej (socjologiczna analiza zjawiska na przykładzie dystopijnych powieści Margaret Atwood)
  22.09.2020 - 12:00

 • Dystopie we współczesnej literaturze pięknej (socjologiczna analiza zjawiska na przykładzie dystopijnych powieści Margaret Atwood)
  22.09.2020 - 12:00

 • Zranione słowa. Agoniczne i dyskryminacyjne aspekty dyskursu metaliterackiego
  22.09.2020 - 09:00

 • Figura mostu w kulturowym obrazie Stambułu
  21.09.2020 - 13:00

 • Korespondencja dyrektyw redagowania i interpretowania tekstu prawnego
  17.09.2020 - 14:00

 • Obraz rodziny w gruzińskich i polskich podręcznikach do nauki języka ojczystego (studium porównawcze)
  17.09.2020 - 11:00

 • Tak zwane kontratypy pozaustawowe w polskim prawie karnym
  16.09.2020 - 12:00

 • Ocena potencjału farmakoekonomicznego w procesie projektowania leku na próbie wybranych baz danych
  14.09.2020 - 09:30

 • tytuł: Kulturowe funkcje dziedzictwa architektonicznego Bytomia
  07.09.2020 - 13:00

 • Foto-grafia w poezji polskiej po 1989 roku
  04.09.2020 - 12:00

 • Wyrazić nienazwane. Językowo-kulturowy obraz zapachu we współczesnej polszczyźnie (na przykładzie tekstów perswazyjnych)
  02.09.2020 - 10:00

 • „Właściwości roztworów stałych na bazie niobianu sodowo-potasowego Na0.5K0.5(Nb1-xSbx)O3 i Na0.5K0.5(Nb1-xSbx)O3+0.5% mol MnO2”.
  28.08.2020 - 10:00